Kursusmål

Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer.

Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx ved at anvende låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.