Den afsluttende prøve på AMU-kurset 45958 Økonomisk styring af lageret og evaluering 


Alle AMU-kurser er underlagt en afsluttende prøve. Du skal bestå prøven for at få kursusbevis.

Prøven
Du finder mere detaljeret information om prøven i afsnittet med prøven. Når du starter prøven får du information om bedømmelsen af prøven og vægtingen af emner i prøven.

Evaluering
For at afslutte kurset, skal du også evaluere dit kursus, det finder du informationer om i afsnittet evaluering, hvor du også kan finde den kode du skal bruge for til evaluering.